It's now or never

Tog et halvt års orlov i forårsemestret 2012. Starter igen til efterårssemetret 2012.

 

Had a half year break at spring term 2012. Starting again at autumn term.